Laddar

Fot till cafébord Classic

Fot till cafébord Classic

1600 kr

Välj variant
3-tass, Natur (Rå aluminium)

För att veta att virke/reservdelar passar din möbel, säkerställ att den är tillverkad av Byarums Bruk. Varumärket finns alltid ingjutet på produkten.

Tänk på att skruvar inte ingår när du köper virkesreservdelar.

Specifikationer

Fot till cafébord Classic

3-tass, Natur (Rå aluminium)

Höjd

cm

Vikt

kg

3-tass, Vit

Höjd

cm

Vikt

kg

3-tass, Svart

Höjd

cm

Vikt

kg

3-tass, Grön

Höjd

cm

Vikt

kg

4-tass, Natur (Rå aluminium)

Höjd

cm

Vikt

kg

4-tass, Vit

Höjd

cm

Vikt

kg

4-tass, Svart

Höjd

cm

Vikt

kg

4-tass, Grön

Höjd

cm

Vikt

kg